Category Archives: hướng dẫn lập trình

Những lưu ý trước khi bắt đầu học WordPress

Về kiến thức thì bạn cần chuẩn bị Trong quá trình học mình sẽ để phần chú thích/ giải thích một số thuật ngữ về máy tính và Internet cho bạn nào chưa biết hoặc chưa hiểu lắm. Ví dụ như các khái niệm về: Tên miền, hosting, server, địa chỉ IP, mã nguồn, …. Tuy nhiên, đầu

[Hướng dẫn C++] Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++, và cách sử dụng

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Dữ liệu, biến là các tham số, giá trị để lưu trữ thông tin, trong khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, bạn cần sử dụng các kiểu biến đa dạng để lưu giữ thông tin. Các biến có chức năng như bộ nhớ dành riêng để lưu trữ dữ liệu,

[Hướng dẫn C++] Bài 3: Chương trình đầu tiên với C++

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Sau khi tiến hành cài đặt IDE với C++, thì bây giờ là lúc các bạn viết vào một chương trình đầu tiên để kiểm tra IDE, và làm quen với IDE mà các bạn đã cài đặt. Giới thiệu IDE sử dụng trong bài viết IDE tôi sử dụng để hướng dẫn trong bài

[Hướng dẫn C++] Bài 2: Cài đặt C++, tải và cài đặt IDE dùng cho C++

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Đối với các ngôn ngữ lập trình, trước khi tiến hành học tập hoặc lập trình, chúng ta điều phải có phần mềm dùng để lập trình hay còn gọi là IDE (Integrated Development Environment ). (Xem thêm: IDE là gì?, tìm hiểu về IDE). Giới thiệu lại với các bạn IDE là phần mềm cung

[Hướng dẫn C++] Bài 1: C++ là gì? Ứng dụng C++? Vì sao nên học C++?

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Lập trình C++ là gì? Tại sao nên học C++? C++ có thể làm được gì. Đây là những câu hỏi mà nhiều bạn đã biết câu trả lời, nhưng đối với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu thì đây là những câu hỏi sẽ giải đáp cho các bạn tổng quan về C++,

Hướng dẫn C++ toàn tập, học C++ từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

C ++ là ngôn ngữ lập trình trung cấp trung (middle-level) được phát triển bởi Bjarne Stroustrup từ năm 1979 tại Bell Labs. C ++ chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, chẳng hạn như Windows, Mac OS và các phiên bản khác nhau của UNIX. C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối

Xử lý giỏ hàng bằng Session trong PHP

Từ trước đến nay, bài toán xử lý giỏ hàng cho trang web bán hàng là một trong những bài toán cơ bản nhất. Với nhiều bạn lập trình viên mới vào nghề, đây là 1 trong những chức năng bắt buộc bạn phải “code tay” thành thạo. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn

Tạo môi trường làm việc dễ tái sử dụng với laravel framework

Laravel đang là 1 trong những framework mạnh và dễ phát triển nhất trong tất cả các framework của PHP. Mỗi người có một cách chuẩn hóa riêng và tôi cũng vậy. Sử dụng cách của chúng tôi nếu bạn thấy hiệu quả. Sau khi cài đặt laravel chúng ta sẽ có 1 cây thư

Sử dụng ajax kết hợp với Laravel trong PHP

Ajax trong Javascript là một trong những kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Việc sử dụng ajax cho trang web làm tăng trải nghiệm của người dùng, trang web sẽ không cần load lại mà vẫn thay đổi dữ liệu. Ajax chính là chức năng tốt nhất trong việc xây dựng giỏ hàng bằng