Category Archives: hướng dẫn lập trình

Cấu hình gửi email trong laravel

Trong 1 product, tạo 1 chức năng tự động gửi email đến tay khách hàng là điều cần thiết. Vậy làm thế nào để tạo 1 chức năng gửi email cho khách hàng trên chính website của mình. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình email trong laravel framework. B1: Bật

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc nhập giá trị trong C++? Green House sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm getline() và fget() trong việc nhập giá trị trong c++ mà không bị trôi lênh, hoặc bị lỗi. Để giải quyết vấn đề về xuất nhập chuỗi trong C++ có thể xem