Tag Archives: chuẩn hóa thư mục với laravel framework

Tạo môi trường làm việc dễ tái sử dụng với laravel framework

Laravel đang là 1 trong những framework mạnh và dễ phát triển nhất trong tất cả các framework của PHP. Mỗi người có một cách chuẩn hóa riêng và tôi cũng vậy. Sử dụng cách của chúng tôi nếu bạn thấy hiệu quả. Sau khi cài đặt laravel chúng ta sẽ có 1 cây thư