Tag Archives: ajax và laravel

Sử dụng ajax kết hợp với Laravel trong PHP

Ajax trong Javascript là một trong những kĩ thuật phổ biến nhất hiện nay. Việc sử dụng ajax cho trang web làm tăng trải nghiệm của người dùng, trang web sẽ không cần load lại mà vẫn thay đổi dữ liệu. Ajax chính là chức năng tốt nhất trong việc xây dựng giỏ hàng bằng