[Hướng dẫn C++] Bài 3: Chương trình đầu tiên với C++

Hướng dẫn sử dụng getline và fget để nhập chuỗi trong c++

Sau khi tiến hành cài đặt IDE với C++, thì bây giờ là lúc các bạn viết vào một chương trình đầu tiên để kiểm tra IDE, và làm quen với IDE mà các bạn đã cài đặt.

Giới thiệu IDE sử dụng trong bài viết

IDE tôi sử dụng để hướng dẫn trong bài viết là Visual Studio 2013 Community, các bạn có thể lựa chọn một IDE chuẩn C++ khác để sử dụng. Các IDE khác có thể sẽ có sự khác biệt trong các thao tác. Nhưng phần lớn, chúng điều giống nhau về các bước thực hiện.

Bước 1: Khởi tạo Project

Các bạn vào File -> New -> Project , chọn mục Empty Project như trong hình dưới, đặt tên project và đường dẫn đén project và nhấn ok

lựa chọn new project cpp

Bước 2: Khởi tạo file cpp để viết code

Sau khi tạo xong project, chúng ta sẽ tạo ra một file .cpp để bắt đầu lập trình bằng ngôn ngữ C++.

  • Click chuột phải vào project hoặc folder/filter trong cửa sổ Solution Explorer (có thể được tìm thấy trong thẻ View → Solution Explorer), chọn Add → New Item.
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + A.

Trong cửa sổ Add New Item các bạn chọn C++ File (.cpp) như trong hình, đặt lại tên file và chọn Add.

thêm file cpp vào project

Vậy là xong, bây giờ các bạn có thể tiến hành viết 1 chương trình C++ đầu tiên

Bước 3: Code chương trình Hello World!!

Các bạn có thể sử dụng code sau cho chương trình đầu tiên, để in ra dòng chữ Hello World!!

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
	cout << "Hello World" << endl;
 
	cin.get();
	return 0;
}

Giải thích:

<iostream> là thư viện phổ biến của ngôn ngữ C++, hỗ trợ lập trình viên các thao tác xuất và nhập dữ liệu. hàm cout là 1 hàm trong iostream

using namespace std để sử dụng hàm cout và nhiều hàm khác và chúng ta sẽ không dùng std nữa, thay vì dùng std::cout chúng ta chỉ cần gọi cout

cin.get() dùng trong chương trình là 1 hàm chuẩn C++, có tác dụng dừng màn hình console để tiện theo dõi các thông tin trên màn hình

Sau khi nhập xong code, các bạn tiến hành Compiler code và chạy thì kết quả xuất hiện như sau:

Kết quả:

kết quả trả về hello World !!

Kết luận:

Vậy qua các bước trên, các bạn đã biết cách nhập code, tạo project và thêm file vào trong một IDE để code C++

Để học về C++, các bạn có thể tham khảo serie hướng dẫn C++ từ cơ bản đến nâng cao tại Ghouse.

Bài tiếp theo: