Tag Archives: Mã điện thoại đà nẵng

Cập nhật Mã vùng Đà Nẵng mới nhất, Đà Nẵng đổi mã vùng điện thoại từ 0511 sang 0236

Theo quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Đà Nẵng chính thức thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ 0511 sang 0236 từ ngày 11/2/2017. Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong danh sách 59 tỉnh thành phố phải tay đổi mã vùng. Và