Theo quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Đà Nẵng chính thức thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ 0511 sang 0236 từ ngày 11/2/2017

Từ 2017, Mã vùng Đà Nẵng đổi từ 0511 thành 0236

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong danh sách 59 tỉnh thành phố phải tay đổi mã vùng. Và cũng là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện việc chuyển đổi mã vùng này.

Mã Vùng Thành phố Đà Nẵng từ 11/2017 là 0236

Mã vùng mới nhât của Thành Phố Đà Nẵng dành cho điện thoại bàn đổi từ 0511 thành 0236. Theo kế hoạch được thông báo, trong vòng 30 ngày từ ngày thông báo, người dân có thể sử dụng mã vùng cũ song song với mã vùng mới. Nhưng sau ngày 13/3/2018 trở đi, mã vùng 0511 sẽ chính thức hết hiệu lưc,k Quý khách cần phải sử dụng mã vùng là 0236

Hiện nay, Đà Nẵng có hơn 75,000 thuê bao cố định đang hoạt động, chủ yếu là số giao dịch các cơ quan, văn phòng, công ty và hộ gia đinh kinh doanh, nên việc xem xét chuyển đổi mã vùng tiến hành tỏng 2 giờ vào ban đêm sẽ giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

032.8811.678