Tag Archives: Cập nhật Mã vùng Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật Mã vùng Đà Nẵng mới nhất, Đà Nẵng đổi mã vùng điện thoại từ 0511 sang 0236

Theo quyết định 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Đà Nẵng chính thức thay đổi mã vùng điện thoại cố định từ 0511 sang 0236 từ ngày 11/2/2017. Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương và nằm trong danh sách 59 tỉnh thành phố phải tay đổi mã vùng. Và