Web service là gì? Tìm hiểu về web service

Web service là gì? Web service hay còn gọi là dịch vụ web trong Tiếng Việt, dịch vụ web (web service) giúp đỡ giao tiếp cho các client và các server, hay nói một cách cụ thể là dịch vụ web giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề kết nối giữa web client và server hay giữa các server với các server hay giữa các website với website.

Các dịch vụ web cho phép các ứng dụng khác nhau được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau giao tiếp với nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ không nói quá chuyên sau về các từ ngũ chuyên môn, mà chúng tôi sẽ giải thích đơn giản và các ví dụ để các bạn hiểu rõ dịch vụ web (web service) là gì?, hoạt động như thế nào, và các lợi ích của dịch vụ web (web service)

Các ứng dụng web hiện đại được phát triển bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau: Java, Net, Angular JS, Node.js , PHP … trên thực tế, có thể khó đảm bảo giao tiếp giữa các ứng dụng này. Và dịch vụ web (web service) được ra đời để làm mối trung gian, kết nối các ứng dụng này.

1. Dịch vụ web (web service) là gì?

Các dịch vụ web cung cấp một nền tảng chung cho nhiều ứng dụng được phát triển với các ngôn ngữ lập trình khác nhau để giao tiếp với nhau.

Dịch vụ web (web service ) là phương tiện được tiêu chuẩn hóa để liên lạc giữa các ứng dụng khách và máy chủ trên World Wide Web. Đây là một mô-đun phần mềm được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ nhất định.

webservice ket noi cac ung dung voi nhau

2. Dịch vụ web (web service ) hoạt động như thế nào?

Sau khi được gọi, một dịch vụ web (web service ) có thể cung cấp các tính năng của nó cho máy khách gọi nó. Client có thể gọi nhiều request web service đến một máy chủ từ xa, sau khi máy chủ (server) xử lý xong các request từ các client, nó xẽ trả các kết quả đến các client. Các truy vấn này được thực hiện thông qua các cuộc gọi từ xa (Cuộc gọi  từ xa).

Ví dụ: Amazon cung cấp dịch vụ web cung cấp giá cho các sản phẩm được bán trực tuyến qua Amazon.com. Một website của một doanh nghiệp khác được phát triển bằng các ngôn ngữ .Net hoặc Java có thể giao tiếp với Amazon để nhận bảng giá sản phẩm trực tuyến quá dịch vụ web (web service)

Thành phần chính của dịch vụ web là dữ liệu được truyền giữa máy khách và máy chủ. Dữ liệu này ở dạng XML (eXtensible Markup Language). XML là đối tác của HTML. Nói một cách đơn giản, nó có thể được mô tả như một ngôn ngữ trung gian được hiểu bởi hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Do đó, các ứng dụng giao tiếp với nhau trong XML.

Để gửi dữ liệu XML giữa các ứng dụng, các dịch vụ web sử dụng SOAP (Simple Object Access Protocol). Dữ liệu được gửi từ dịch vụ web đến ứng dụng được gọi là tin nhắn SOAP. Nó chỉ đơn giản là một tài liệu ở định dạng XML.

cách hoạt động của web service

3. Các lợi ích mang lại từ Web service

Ngoài việc cho phép các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau giao tiếp với nhau, các dịch vụ web còn mang lại những lợi thế khác. Đầu tiên, họ cung cấp quyền truy cập vào các tính năng thông qua internet. Thật vậy, các tính năng được cung cấp bởi dịch vụ web cho ứng dụng khách được gọi thông qua giao thức HTTP. Do đó, chúng có thể được gọi qua internet. Tại thời điểm tất cả các ứng dụng được kết nối với internet, các dịch vụ web đã trở nên hữu ích hơn nhiều so với trước đây.

Ngoài ra, các dịch vụ web cho phép khả năng tương tác giữa các ứng dụng. Chúng cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau và chia sẻ dữ liệu và dịch vụ. Do đó, thay vì phải viết mã cụ thể chỉ có thể được hiểu bởi các ứng dụng cụ thể, có thể viết mã chung có thể được hiểu bởi tất cả các ứng dụng.

Một ưu điểm khác của dịch vụ web là chúng sử dụng giao thức công nghiệp được tiêu chuẩn hóa để liên lạc. Bốn lớp (Service Transport, XML Messaging, Service Description và Service Discovery) sử dụng các giao thức được xác định rõ.

Cuối cùng, dịch vụ web có thể giảm chi phí liên lạc. Biết rằng sử dụng SOAP thông qua giao thức HTTP, có thể sử dụng kết nối internet chi phí thấp để triển khai các dịch vụ web, các web service sử dụng an toàn và nhanh chóng.

lợi ích của web service

Xem thêm:

  1. API là gì? tìm hiểu về API
  2. So sánh web service và API