Thẻ xuống dòng br trong HTML

Khi viết một đoạn văn bản trong HTML ta thường sử dụng thẻ <br> để ngắt xuống dòng. Vậy thẻ <br> là gì và cách sử dụng như thế nào thì Ghouse xin chia sẻ với các bạn.

 

thẻ br dùng để xuống dòng trong html

Định nghĩa thẻ br

Thẻ <br> là thẻ dùng để xuống dòng trong đoạn văn bản.

Thẻ <br> là thẻ đơn nên không có thẻ đóng.

Cách sử dụng thẻ br

Trong một đoạn văn bản, khi chúng ta muốn xuống dòng trong đoạn văn bản thì chèn thẻ <br> vào chỗ muốn xuống dòng đó.

Ví dụ đoạn văn bản sau: Bước tới đèo Ngang bóng xế tà<br> Cỏ cây chen lá, đá chen hoa<br>Lom khom dưới núi tiều vài chú<br> Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Và đây là kết quả khi ta chèn thẻ <br>:

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn thẻ <br> trong HTML và cách dùng để sử dụng trong trang Website của các bạn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *