Tag Archives: Junior là gì?

Junior là gì? Senior là gì? khác nhau giữa junior và senior

Junior, Senior, Fresher, hay internship là các công việc chức danh hay gặp trong lĩnh vực IT . Trong đó Fresher và Internship là khái niệm chỉ những người vừa mới đi làm còn Junior và Senior là các khái niệm chức danh dùng để phân chia trình độ những người đã làm trong cùng