Tag Archives: MacOs

Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt Chromium tận gốc trên windows, MacOs, Linux

Trình duyệt Chromium là một trình duyệt web, đây là một trình duyệt mã nguồn mỡ mà Google sử dụng để phát triển Google Chrome. Nhưng vì những hạn chế trên Chromium, nên các bạn cảm thấy muốn gỡ cài đặt Chromium trên máy tính của bạn. Để sử dụng tốt hơn các trình duyệt