Category Archives: Chia sẻ kiến thức

Web service là gì? Tìm hiểu về web service

Web service là gì? Web service hay còn gọi là dịch vụ web trong Tiếng Việt, dịch vụ web (web service) giúp đỡ giao tiếp cho các client và các server, hay nói một cách cụ thể là dịch vụ web giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề kết nối giữa web client